fredag 2 november 2007

Några uppdateringar (labbar, podcasts, slideshare)

Hej!
Här kommer några uppdateringar inför helgen:

Laborationer
============
* Problemen med RSS-labben är nu åtgärdade. En ny postfixfil krävs för sista delen. Se labbhemsidan.
* XSL-FO-laborationen är nu färdig att köra. Se labbhemsidan.

Föreläsningar
=============
Jag har nu lagt upp föreläsningarna på Slideshare, som komplement till podcastarna. Det är en site där man kan lägga upp powerpointpresentationer och sedan görs de om till flashpresentationer som funkar direkt i en webbläsare. Jag har dessutom också lagt till ljudspåret och synkat ljudet med bilderna.

Fördelarna jämfört med podcasts är:

* Bättre (full) kvalitet på texten/bilderna
* Endast vanlig webbläsare krävs
* Möjligheten att kommentera enskilda bilder

Nackdelarna som jag ser det är

* Man måste vara uppkopplad och antagligen ha hygglig bandbredd
* Inga möjligheter att se dem mobilt

Speciellt kommentarmöjligheterna tycker jag vore intressant om det användes! Jag är övertygad om att det finns fel och oklarheter i bilderna som hängt med flera år, men som jag aldrig upptäckt. Påpeka gärna sådant, och utnyttja gärna möjligheten att ställa och besvara frågor precis som i Blackboard.

Adressen till filerna är http://www.slideshare.net/group/tnm06507
Jag har även lagt in länken på kurshemsidan.

Pocasts
=======
Om några av er testat att köra podcastarna på en Nano 3rd gen och tyckt att det inte funkar med sidbytena är det helt korrekt. Det var en bugg i ipodens programvara. Med den senaste programvaruversionen (1.02) fungerar det dock.

Så, det var nog allt för tillfället.

Trevlig helg!

/Björn

Inga kommentarer: