onsdag 24 oktober 2007

Välkomna till kursen TNM065 Dokumentstrukturer

Hej,
jag heter Björn Hedin och kommer vara ansvarig för kurs TNM065 Dokumentstrukturer som börjar idag onsdag (sal K2, 13-15). Kursen kommer ha ett lite annorlunda upplägg jämfört med vanliga kurser, då jag sitter i Stockholm och inte kommer finnas på plats annat än första föreläsningen och två labbtillfällen, innan det är dags för projektredovisningen i januari. Själva föreläsningarna kommer istället vara förinspelade "Enhanced Podcasts", dvs synkroniserade bilder och ljud där det går att navigera fram och tillbaka mellan bilderna och höra tillhörande ljud.

Till min hjälp har jag min assisten Niclas som kommer närvara på de handledningstillfällen som finns, och som kommer vara behjälplig med att svara på frågor via diskussionsforum i Blackboard (det s.k. Learning Management System som kommer användas för kursen). Själv kommer jag också svara på frågor via Blackboard, mail och annat.

De laborationstillfällen som finns i schemat är alltså endast handledningstillfällen där ni kan få hjälp med laborationsuppgifterna och projektet. Det kommer inte ske någon genomgång på labbtillfällena, och det är heller inte obligatoriskt att närvara. Däremot är det obligatoriskt att göra laborationerna. Räkna med att göra huvuddelen av laborationerna och projektet på egen, icke-schemalagd tid. Laborationerna är självförklarande och det går att göra dem redan nu. I liknande kurser jag hållit på KTH har flera studenter inte varit närvarande på varken föreläsningar eller laborationer utan gjort allt hemifrån på egen tid, och ändå fått betyg 5. Nästan alla fick även godkänt på kursen förra året, och gav systemet mycket gott betyg i kursvärderingen.

Vilket betyg man ska få bestämmer man själv. Om man gör alla obligatoriska laborationer och projektet i tid får man betyg 3. Gör man diverse utvidgningar av laborationerna, extralaborationer samt utökat projekt höjer man sitt betyg.

Slutligen, kursens hemsida där allt finns mer utförligt beskrivet finns på
http://www.hedin.mobi/TNM065/
Läs all information på dessa sidor, så du inte missar något viktigt. Annan viktig information finns också i Blackboard, där flera av er redan har konton och övriga strax har det.

Det är väldigt bra om ni har möjlighet att närvara vid det första tillfället, då jag går igenom upplägget, och i kursvärderingarna framkom att de som närvarade vid första tillfället även hade lättare att ta till sig upplägget. Vi kommer även göra den gruppindelning som ska gälla för laborationerna. Titta gärna i förväg på schemafliken på kurshemsidan för att se vilka tillfällen de två grupperna labbar på.

Så, det får vara allt för i dag (i natt), vi ses om 12 timmar!

Mvh Björn Hedin, kursansvarig

Inga kommentarer: