tisdag 30 oktober 2007

Veckomail V44

Hej!
Nu är vi inne på vecka två av kursen, och jag hoppas alla kommit igång bra med laborationerna.

Administration
===========
* Om du får dessa mail, men inte har för avsikt att följa kursen är jag glad om du mailar mig på bjornh@kth.se.
* När det börjat stabilisera sig vilka som läser kursen ska jag placera de som ännu inte tillhör någon grupp i antingen grupp 1 eller 2. Om du vet att du inte tillhör någon grupp, men har önskemål om vilken du vill tillhöra kan du maila mig.
* Glöm inte att gå in i diskussionsforumen i Blackboard då och då, saker du undrar över kan mycket väl redan avhandlats där.
* Om någon av er testat mobilversionerna av föreläsningarna är jag väldigt intresserad av alla erfarenheter. Om det funkade, om det inte funkade, andra problem eller vad det nu kan vara. Maila mig och ange då även vad ni har för mobilmodell.

Aktivitetsförslag
============
* Idag tisdag är deadline för att lämna in laboration 1, något som ca 70% gjort just nu.
* När ni är klara med den är det dags att ge sig i kast med lab 2, XSLT, med deadline 6/11. För att göra den bör ni som nämndes i förra veckobrevet förstått podcasten/pdf-filen om Namespaces följd av den om XSLT.
* Några av er har redan gjort lab 2 och kan då förslagsvis börja på lab 3. Se skissen på http://www.hedin.mobi/TNM065/lasanvisningar/TNM065-outline.pdf
för att veta vad du bör läsa innan du ger dig i kast med laborationen. Notera att sista delen på den laborationen tydligen inte fungerar som den ska (delen om att göra XSLT-transformationer av RSS-flödet). Jag ska kolla på det så snart som möjligt och meddelar givetvis när det fungerar.
* För lab 4 har vi nu fått programvaran FOP installerad på windowsdatorerna, men det återstår fortfarande att testa och anpassa lablydelsen så den fungerar i er miljö. Avvakta alltså med den.

Utvidgningar
==========
* Om någon börjar känna sig sysslolös går det bra att fördjupa sig i "constraints" (alltså det som DTD-laborationen egentligen handlar om), genom att göra extralaborationen om XML Schemas. Den är ganska mycket knepigare än DTD-laborationen, och har heller ingen deadline så de obligatoriska laborationerna bör nog prioriteras.
* Laborationen om XML och CSS går också bra att göra, men kan nog med fördel göras i anslutning till lab 4, XSL-FO, då de behandlar likartade områden.

Det var allt för detta mail, och tveka som sagt var inte att höra av er om ni undrar något eller har några synpunkter.

Mvh Björn

fredag 26 oktober 2007

Kursboken som e-bok på biblioteket

Hej!
Någon har hittat att kursboken finns tillgänglig via ert biblioteks hemsida som e-bok! Testa gärna om/hur det funkar. Själv har jag dock inget konto så jag kan inte testa själv :-(

Mvh Björn

torsdag 25 oktober 2007

Pdf-filer på hemsidan

Hej igen,
förutom veckomail kommer jag även skicka ut mer brådskande meddelanden vid behov. Någon hade problem att komma in i Blackboard, vilket visade sig vara dumt då pdf-filerna ju finns där. Nu har jag även lagt upp pdf-filerna direkt på hemsidan, i navigationsspalten.

Mvh Björn

Veckomail V43

Hej!
Nu har kursen rullat igång. Jag tänkte ta mig friheten att skicka ett mail varje vecka med olika typer av kursinformation, inklusive förslag på vad man borde ägna sig åt för att ligga i fas (detta framgår dock implicit från deadlines och min fina skiss (http://www.hedin.mobi/TNM065/lasanvisningar/TNM065-outline.pdf) på ordningen momenten bör läsas.

Men först lite information och uppdateringar:

* Registrering: Om ni inte från start var registreradee på kursen måste ni göra det. Detta medför dock inte per automatik att man blir inlagd i Blackboard, det måste jag göra manuellt så därför måste jag få ett mail från de som vill gå kursen. Problemet är dock att nå ut med den informationen till alla, då de som får detta mail ju redan är registrerade. Alltså: Om ni stöter på någon som inte kommer in i Blackboard, be dem maila mig.

* Podcasts: På studieanvisningssidan fanns ett par länkar som pekade på förra årets podcasts. Kolla att ni inte råkar prenumerera på dem. De gamla hade svarta rubriker, de nya har röda rubriker. Aktuella adresser finns i vänsterspalten på kurshemsidan, samt i PingPong.

* 3gp-filer för mobiler: Det var en bruten länk till 3gp-filerna på studieanvisningssidan. Korrekta länkar finns nu i navigationsspalten och i Blackboard.

* Laborationer: Finns på kurshemsidan, http://www.hedin.mobi/TNM065/
Det går förhoppningsvis att göra alla laborationerna (utom eventuellt lab 4) redan nu, alla instruktioner och podcasts ligger uppe.

* Lab 2: En felaktig länk till ett xslt-transformationformulär fanns. Den är nu fixad.

* Blog: Jag glömde att säga att jag lägger upp alla kursmail jag skickar på en blog, så ni har ett arkiv. Det är dessutom bra för de som kommer in i kursen senare.

* Kursbok: Jag rekommenderar boken XML in a nutshell (se starthemsidan). Det går utmärkt att klara kursen endast genom olika internetresurser, men med boken sparar ni sannolikt en del tid. Den är inte heller så dyr (183:- på AdLibris).

---
Aktivitetsförslag v43
=====================

Fokus bör ligga på att komma igång med, och eventuellt bli klar med, lab 1. Deadline är redan tisdag nästa vecka (30/10), men det bör ni förmodligen hinna. Podcastarna och PDF-filerna "Om kursen" och "XML och DTD" ska räcka, men boken ger fördjupningsmaterial och kompletterar podcastarna.

När ni är klara med lab 1, kan ni ge er i kast med lab 2. För denna krävs podcasten/pdf-filen om Namespaces följd av den om XSLT. Deadline för den laborationen är en vecka senare, dvs 6/11.

Det var nog allt för denna vecka, lycka till och hör av er om ni undrar något eller hittar fel på kurssidorna och i labbarna.

Mvh Björn

onsdag 24 oktober 2007

Välkomna till kursen TNM065 Dokumentstrukturer

Hej,
jag heter Björn Hedin och kommer vara ansvarig för kurs TNM065 Dokumentstrukturer som börjar idag onsdag (sal K2, 13-15). Kursen kommer ha ett lite annorlunda upplägg jämfört med vanliga kurser, då jag sitter i Stockholm och inte kommer finnas på plats annat än första föreläsningen och två labbtillfällen, innan det är dags för projektredovisningen i januari. Själva föreläsningarna kommer istället vara förinspelade "Enhanced Podcasts", dvs synkroniserade bilder och ljud där det går att navigera fram och tillbaka mellan bilderna och höra tillhörande ljud.

Till min hjälp har jag min assisten Niclas som kommer närvara på de handledningstillfällen som finns, och som kommer vara behjälplig med att svara på frågor via diskussionsforum i Blackboard (det s.k. Learning Management System som kommer användas för kursen). Själv kommer jag också svara på frågor via Blackboard, mail och annat.

De laborationstillfällen som finns i schemat är alltså endast handledningstillfällen där ni kan få hjälp med laborationsuppgifterna och projektet. Det kommer inte ske någon genomgång på labbtillfällena, och det är heller inte obligatoriskt att närvara. Däremot är det obligatoriskt att göra laborationerna. Räkna med att göra huvuddelen av laborationerna och projektet på egen, icke-schemalagd tid. Laborationerna är självförklarande och det går att göra dem redan nu. I liknande kurser jag hållit på KTH har flera studenter inte varit närvarande på varken föreläsningar eller laborationer utan gjort allt hemifrån på egen tid, och ändå fått betyg 5. Nästan alla fick även godkänt på kursen förra året, och gav systemet mycket gott betyg i kursvärderingen.

Vilket betyg man ska få bestämmer man själv. Om man gör alla obligatoriska laborationer och projektet i tid får man betyg 3. Gör man diverse utvidgningar av laborationerna, extralaborationer samt utökat projekt höjer man sitt betyg.

Slutligen, kursens hemsida där allt finns mer utförligt beskrivet finns på
http://www.hedin.mobi/TNM065/
Läs all information på dessa sidor, så du inte missar något viktigt. Annan viktig information finns också i Blackboard, där flera av er redan har konton och övriga strax har det.

Det är väldigt bra om ni har möjlighet att närvara vid det första tillfället, då jag går igenom upplägget, och i kursvärderingarna framkom att de som närvarade vid första tillfället även hade lättare att ta till sig upplägget. Vi kommer även göra den gruppindelning som ska gälla för laborationerna. Titta gärna i förväg på schemafliken på kurshemsidan för att se vilka tillfällen de två grupperna labbar på.

Så, det får vara allt för i dag (i natt), vi ses om 12 timmar!

Mvh Björn Hedin, kursansvarig